iconmonstr

Những icon và SVG những hình ảnh - thương hiệu màu đen, trắng. thường có bold, thin… rất hay cho việc sử dụng sau này tham khảo nhé.