tôi… tôi vẫn còn nợ tiền… ở trọ thuê nhà la nhật với tiền làm nhà tạm.

Cụ thể ấy là

  • 3tr3 tiền nợ bác Tịch này
  • 30tr nợ thiếp, hẹn mỗi tháng trả 1 triệu mà chưa làm được này.
  • Nợ chú lãm, chú vàng tiền xây nhà
  • Nợ tiền lồng thỏ nhà Giang Trường 560k này.
  • Nợ La Nhật 1tr nữa thôi vì đã trả 500k rồi.